EVC vOORTRAJECT

Onze methode

De Wenkend Perspectief methode is gebaseerd op de leermethode die we elke dag al ervaren, namelijk: ‘informeel leren’. Tijdens je werk leer je, informeel, elke dag weer door gewoon je werk uit te voeren. Regelmatig kom je in je werk uitdagingen tegen, die je nog niet eerder tegengekomen bent. Soms raadpleeg je een collega, zoek je informatie via internet, lees je een boek of probeert iets uit. Soms lukt het, soms niet en soms maak je fouten en hier leer je weer van. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen elke dag informeel leren. Vaak zonder dat ze het zelf weten.

De Wenkend Perspectief methode is geschikt voor die mensen die meer focus en structuur willen brengen in hun professionele ontwikkeling via informeel leren. We helpen je om structuur aan te brengen in jouw informele leerroute. Dat begint met het vaststellen van je leerdoelen. Een leerdoel kan zijn dat je kennis en vaardigheden wilt verwerven voor een nieuwe functie. Maar het leerdoel kan ook gericht zijn op groei naar meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Of een combinatie daarvan. Dit is jouw focus.

Aan de hand je leerdoel maak je met onze hulp je leerwerkplan. Hier ga je vervolgens mee aan de slag op je eigen werkplek. Tijdens de uitvoering van je leerwerkplan ontvang je regelmatig gestructureerde feedback op je ontwikkeling en leg je je leerervaringen vast in je portfolio. Zodra je je leerdoelen hebt gerealiseerd sluit je af met een presentatie.

Hoe werkt EVC-voortraject?

Stappenplan

Samen met je coach van Bureau2Go onderzoek je welke groei en ontwikkelmogelijkheden bij jou en je werkplek passen. Dit gebeurt persoonlijk en in samenspraak met collega / leidinggevenden. Omdat het hier om leren op je eigen werkplek gaat, is support van je organisatie een

Nu je weet wat je wilt en kunt bereiken met leren op je werkplek, is het tijd om te onderzoeken over welke competenties, vaardigheden en kennis je al beschikt. Met iemand die het vak goed kent breng je in kaart wat je al beheerst en wat je nog moet leren. Op basis hiervan maak je met je coach een persoonlijk ontwikkelplan.

Met ondersteuning van je coach maak je je leerambities concreet. Wat moet je leren? Hoe zou je dat kunnen leren? Maar bovenal: waar en wanneer biedt je werkomgeving de gelegenheid om dit te leren? Je maakt een leerwerkplan waarvoor je afspraken gaat maken in je werkomgeving. Je leert hoe je draagvlak verwerft voor jou leerambities en je vraagt collega’s als ambassadeur zodat zij je regelmatig support en feedback kunnen geven. Dit plan leg je samen met je werkgever vast.

Je gaat je plan uitvoeren! Bespreekt de voortgang regelmatig met je coach. Je leert dan hoe je je in een levende en steeds veranderende omgeving kunt blijven ontwikkelen. Soms zullen plannen worden bijgesteld en soms moet je aan de slag om je ambities te kunnen vasthouden. Elke ervaring is in deze fase een leerervaring.

Nadat je je leerwerkplan hebt uitgevoerd is het tijd om vast te leggen wat je hebt geleerd. Je legt al je ervaringen vast in je portfolio, zoekt daar bewijzen bij. Vervolgens presenteer je de leerervaringen. Daarbij kun je je bijvoorbeeld je leerambassadeurs uitnodigen of andere collega’s en leidinggevenden. Daarmee sluit je je leerwerktraject en de samenwerking met Bureau2Go af.

EVC Procedure

Alles wat je geleerd hebt tijdens en voor je leerwerktraject bij Bureau2Go kun je laten erkennen in een EVC procedure. Bureau2Go werkt samen met landelijk erkende EVC aanbieders die jouw competenties kunnen vastleggen in een Ervaringscertificaat. Voor een EVC traject heb je met het uitvoeren van jouw leerwerkplan de perfecte basis gelegd.

Je kunt contact zoeken met een van de erkende EVC aanbieders om je nieuw verworven competenties om te laten zetten naar een officieel vakbekwaamheid en/of competentiebewijs. In veel gevallen is het mogelijk om met een Ervaringscertificaat een diploma, vakbekwaamheidsbewijs of competentiebewijs te verkrijgen.

Onze blog berichten over EVC-voortraject