EVC certificering

Ben jij al een gecertificeerde EVC-assessor?

Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) wordt in de arbeidsmarkt steeds vaker ingezet voor kwalificatie van professionals. Een kritische succesfactor daarbij is de kwaliteit van de assessor. Voor verdere professionalisering en kwaliteitsborging van het assessor-vak is met het vaststellen van het beroepsprofiel al een basis gelegd. Bureau2Go gaat een stap verder en biedt alle EVC-assessoren in Nederland nu de kans om zich te certificeren.

Kwaliteit & competenties

EVC-aanbieders zetten EVC-assessoren in op basis van hun kwaliteiten en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun medewerkers. Hierin verandert niets.

Met een certificaat kunnen assessoren aantonen dat hun competenties niet alleen door de eigen EVC-aanbieder worden erkend, maar dat ze ook werken conform de ‘Beroepsstandaard EVC-assessoren’ van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit draagt bij aan het vertrouwen in het EVC-stelsel.

Onafhankelijk toetsen

Steeds meer branches ontwikkelen standaarden om de vakbekwaamheid van hun medewerkers in kaart te brengen. Het vakbekwaamheidsbewijs ontwikkelt zich tot een volwaardig, zelfstandig instrument waarmee in de arbeidsmarkt kan worden aangetoond hoe vakbekwaam een professional is, los van het diplomastelsel. Met andere woorden, met een diploma ben je startbekwaam in een beroep, met een vakbekwaamheidsbewijs vakbekwaam.

Assessoren kunnen zich vanaf nu, net als andere beroepsgroepen, onafhankelijk op hun vakbekwaamheid laten toetsen en certificeren. Ook kunnen zij zich registreren in een apart beroepsregister

Een blog over EVC-assessoren

Klaar voor de toekomst!

Het eerste erkende traject voor het certificeren van EVC-assessoren is een feit. Met veel ambitie, drive en enthousiasme is het gelukt om in korte tijd

Lees meer

Positieve ervaringen certificeringstraject

Minder foutmarge

Steeds meer ervaringscertificaten worden in één keer geaccepteerd door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Foutmarge neemt af, waardoor er tijdswinst ontstaat.

Meer plezier in het werk

De gesprekken zijn leuker, het schrijven van het ervaringscertificaat gevarieerder. Assessoren die met plezier werken, stralen dat af op hun kandidaten.

Ervaringsdeskundige

Zelf hebben assessoren ook het assessment doorgemaakt en hun ePortfolio samengesteld. Zij zijn als ervaringsdeskundigen nog beter in staat om kandidaten op de juiste waarde te schatten en hen te ondersteunen bij het ontdekken van hun competenties.

Kwaliteit van het werk neemt toe

In plaats van het afvinken van competenties, kijkt de assessor overstijgend naar de kandidaat en de beroepsstandaard. Het werk wordt leuker en de kandidaat ervaart een betere gesprekspartner, met als resultaat meer zelfinzicht.

Inhoud van het certificeringstraject

Iedereen die werkzaam is bij of voor een erkend EVC-aanbieder kan zich via een certificeringstraject bij Bureau2Go laten registreren in het register van assessoren. 

EVC-assessor word je door met/bij een EVC-aanbieder te gaan werken als assessor. In de regel gaat het om professionals die hun sporen hebben verdiend in het vakgebied waarbinnen ze assessor worden en tenminste op boc-niveau 6 functioneren. Uitgangspunt is dat de EVC-aanbieder zelf de assessor opleidt en hem/haar onder begeleiding van een ervaren collega het vak laat leren. Door deze praktijkervaring wordt de assessor startbekwaam. Deze opleiding en kwalificatie worden in het traject met een beoordelende organisatie getoetst.

Vakbekwame EVC-assessoren kunnen zich bij Bureau2Go aanmelden voor certificering en zich laten registeren als vakbekwaam EVC-assessor. Vervolgens kan de vakbekwame EVC-assessor zich in de beroepsgroep van assessoren door ontwikkelen naar vak volwassen EVC-assessor. De certificering bestaat uit een begeleid traject dat binnen zes maanden na aanmelding afgerond moet zijn.

Bureau2Go stelt de assessor in de gelegenheid om een ePortfolio samen te stellen met beroepsproducten. Instructie daarvoor wordt in drie dagdelen verzorgd:

  • Dagdeel 1: competentiebegrip, rol van de assessor, fasen van het assessment gesprek, ePortfolio instructie.
  • Dagdeel 2: schrijven van een vaktechnisch en beroepsoverstijgend rapport, standaarden voor EVC en niveaus in standaarden, vormen van een reflectiegroep van assessoren, uitwisselen beroepsproducten, professionele feedback geven en ontvangen, ontdekken van persoonlijke kwaliteiten.
  • Dagdeel 3: ervaringen met reflectiegroep en professionele feedback delen, schrijven van een persoonlijk reflectieverslag, vullen ePortfolio.

 

Op basis van het CV, het ePortfolio en het reflectieverslag wordt een assessmentgesprek gevoerd door twee assessoren van Bureau2Go. Na een voldoende beoordeeld assessment ontvangt de assessor het certificaat ‘Vakbekwaam EVC-assessor’. Dit certificaat geeft toegang tot het register van EVC-assessoren voor de duur van drie jaar.

Beroepsregister EVC-assessoren

De certificering van vakbekwame EVC-assessoren (certificering met een beperkte duur) heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar neemt de assessor actief deel aan het assessoren-intervisienetwerk en assessorenbijeenkomsten. Tevens is de gecertificeerde assessor tenminste eenmaal per jaar beschikbaar als assessor voor een nieuw te certificeren collega-assessor.

Gecertificeerde EVC-assessoren worden opgenomen in een openbaar assessorenregister, inclusief vermelding voor welke domeinen ze kunnen optreden.  Zo weet een EVC-aanbieder altijd dat hij met gekwalificeerde, vakbekwame assessoren werkt. Voor beoordelende organisaties betekent het dat zij bij de beoordeling van de EVC-aanbieder hun inspanningen kunnen verminderen. Tot slot, zijn alle assessoren in het register vindbaar op beroepscertificeringskenmerken.

In het kader van de continuering van registratie na drie jaar, toont een EVC-assessor aan dat hij of zij:

  • In een domein actief is geweest als assessor;
  • Tenminste vijf EVC-procedures per jaar uitvoert via een of meer erkende EVC-aanbieders;
  • Deel uitmaakt van een intervisienetwerk;
  • Actief heeft bijgedragen aan de organisatie van assessorenbijeenkomsten
  • Assessor is geweest in het EVC-assessment van nieuwe collega’s.

Praktisch voordelen Registerregistratie

Gecertificeerde EVC-assessoren zijn op te zoeken in het register, via een link in het ervaringscertificaat van professionals die het EVC-traject hebben doorlopen. Zo ontstaan mogelijkheden om met collega gecertificeerde assessoren te sparren, intervisie op te zetten, samen te werken aan hercertificering door bijvoorbeeld artikelen te schrijven, of met een brancheorganisatie te sparren over de kwaliteit van beroepsstandaarden, een (mini)congres over een bepaald thema te organiseren et cetera.

Eigen certificeringstraject

Een EVC-assessor heeft een unieke functie in het arbeidsbestel. Het is de persoon die leerwegonafhankelijk moet kunnen vaststellen of een kandidaat voldoet aan beroeps- en/of kwalificatie-eisen die zijn vastgelegd in verschillende formele, non-formele en professionele standaarden. Het profiel van de EVC-assessor wijkt af van dat van assessoren binnen bijvoorbeeld het onderwijsbestel of bij psychologische adviesbureaus. Dit rechtvaardigt een separaat traject met een apart beroepsregister.

 

Wil jij ook meer kwaliteitsborging en werkplezier als EVC-assessor?

Neem dan contact op met Erik Kaemingk van Bureau2Go.
Vul het contactformulier in of bel hem. 

0637433276