Klaar voor de toekomst!

portretfoto zw

Het eerste erkende traject voor het certificeren van EVC-assessoren is een feit. Met veel ambitie, drive en enthousiasme is het gelukt om in korte tijd de juiste partijen bij elkaar te brengen en onze krachten te bundelen voor de noodzakelijke kwaliteitsborging van het assessor-vak. Sinds 15 maart mag ik mij de eerste gecertificeerde EVC-assessor van Nederland noemen. Hoe gaaf is dat! Hoe ik hier ben gekomen? Ik neem je graag mee in mijn zoektocht…

Minder foutmarge, meer werkplezier en vooral ook ‘weten dat je het goed doet’. Veelgehoorde geluiden uit het veld. Zaken waar ik zelf ook tegenaan liep toen ik een tijd geleden startte als assessor voor de standaard ‘Vakbekwame hbo Jeugd- en Gezinsprofessional’. Na een introductie vanuit de EVC-aanbieder en een lading aan documenten, ging ik vol goede moed mijn eerste assessments aan. Nu ben ik van het type ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Ik stortte me op de beschikbare informatie, speurde op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC en kwam tot de conclusie dat er best veel gevraagd wordt van een assessor.

Geen onafhankelijke toetsing

Hoewel ik mijzelf zeker competent achtte voor de uitvoering van het vak, moest ik toch erkennen dat ik op een aantal punten nog wat kon bijleren. En zo startte mijn zoektocht naar een opleiding Assessor. Want het kon toch niet zo zijn dat de vakbekwaamheid van een professional wordt beoordeeld door iemand die zelf niet eens kan aantonen dat hij geschikt is om die beoordeling te geven?

Tot mijn verbazing bestond zo’n traject niet en na wat telefoontjes ontdekte ik bovendien dat EVC-aanbieders zelf verantwoordelijk zijn voor de training en de deskundigheidsbevordering van hun assessoren. En op hun beurt zijn de assessoren zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van hun kennis en kunde betreffende het vak. Onafhankelijke toetsing was er niet. Met als gevolg grote verschillen in de kwaliteit van assessoren.

Eer en geweten

Naast mijn persoonlijke ambities om goed te zijn in mijn vak, word ik gedreven door het willen bijdragen aan de kwaliteit binnen het sociaal domein. Als assessor voor de standaard Jeugd- en Gezinsprofessional teken ik voor de vakbekwaamheid van professionals die de standaard kunnen aantonen. Daar mag niet te licht over gedacht worden. Want met mijn handtekening zeg ik namelijk dat de zorg voor een zeer kwetsbare groep aan deze persoon kan worden toevertrouwd. Ik wil dit naar eer en geweten kunnen doen, maar ook op basis van de deskundigheid die je van een professionele assessor mag verwachten.

 

Noodzaak van kwaliteitsontwikkeling

Mijn zoektocht bracht mij onder meer in contact met Erik Kaemingk, een van de oprichters van Bureau2go en voormalig directeur van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Erik heeft het tot zijn missie verheven om de kwaliteiten van mensen in kaart te brengen en te valideren. Middels EVC wil hij bijdragen aan de ontwikkeling van professionals die hiermee hun vakbekwaamheid en meerwaarde voor hun sector kunnen aantonen.

Na uitvoerig met elkaar gesproken te hebben over de droom om het assessor vak op de kaart te zetten, linkte hij mij aan Henk Nelissen. Henk is een ervaren assessor die de opleiding van nieuwe assessoren verzorgt voor een van de EVC-aanbieders. Ook hij zag de noodzaak van kwaliteitsontwikkeling binnen het vak en wilde zijn ervaring inzetten om de assessoren van de toekomst op te leiden.

Dus zo kwamen de wensen van doorontwikkeling van het vak assessor bij elkaar. Enerzijds de wensen van mijzelf, een gedreven assessor die haar eigen kwaliteit wil vergroten, toetsen en valideren. Anderzijds die van twee professionals die EVC de waarde willen geven die het verdient. Want pas als assessments vanuit dezelfde beroepsstandaard worden uitgevoerd, zijn de uitkomsten ook op de juiste waarde te schatten.

Jeugdprofessionals Nederland

Om dit te kunnen waarmaken, heb ik Jeugdprofessionals Nederland gevraagd met ons in gesprek te gaan. Deze innovatieve en ondernemende organisatie loopt graag voorop in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Naast EVC-trajecten bieden zij geaccrediteerde trainingen voor jeugd- en gezinsprofessionals. Hiermee zijn zij een logische partij om te onderzoeken wat er mogelijk is om assessoren op te leiden.

Een aantal (digitale) ontmoetingen verder, besloten we een pilot met elkaar te starten. In nauw overleg met het Nationaal Kenniscentrum EVC is de training tot assessor ontwikkeld. Jeugdprofessionals Nederland heeft een zestal assessoren gevraagd om deel te nemen aan de pilot, waaronder ikzelf.  Aan een half woord hadden wij alle zes genoeg om volmondig ja te zeggen. Dat dit ook veel zegt over de gedrevenheid van de assessoren van Jeugdprofessionals Nederland, mag duidelijk zijn.

Doel van de training

Het doel van de training is helder: een eenduidige methode om assessments uit te voeren, waarbij de vakbekwaamheid van de professional op een consistente wijze wordt beoordeeld. Het certificaat wordt methodisch opgesteld. Dit leidt tot directe verzilvering tot het vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum. Kandidaten lezen met trots welke competenties zij bezitten en welke methodieken en theorieën zij hierbij inzetten. En niet geheel onbelangrijk, assessoren beleven meer plezier aan het uitvoeren van hun werk en kunnen dit vanuit hun deskundigheid als assessor doen waarbij hun eigen ervaring in het domein slechts een extra dimensie geeft. Men is na de training in staat om het eigen normatieve kader los te laten en de kandidaat als assessor tegemoet te treden.

Resultaat in de praktijk

En wat heeft het in de praktijk dan daadwerkelijk opgeleverd? We zien een opmerkelijke daling van certificaten die teruggelegd worden met het verzoek om aanpassingen op bijvoorbeeld methodische verantwoording, normatieve beschrijvingen en herleidbare indicatoren. Kandidaten zijn zeer positief over de gespreksvoering, waarbij onderzoek naar de competenties voorop staat in plaats van het afvinken van indicatoren. Als bijkomend effect heeft Jeugdprofessionals Nederland ervoor gekozen om ook de portfoliobegeleiders op te leiden in de methodiek, zodat zij kandidaten vanuit dezelfde visie begeleiden, wat het EVC-gesprek en het portfolio ten goede komt. Portfoliobegeleiders ondersteunen kandidaten in dezelfde stijl waarop ook het gesprek en de beoordeling plaatsvinden.

Jeugdprofessionals Nederland is de eerste organisatie die werkt met gecertificeerde assessoren. Hiermee bieden zij de sector de garantie dat er volgens de beroepsstandaard wordt beoordeeld en dat er geen enkele twijfel bestaat over de vakbekwaamheid van de jeugd- en gezinsprofessionals die zij de standaard toekennen. Deze erkenning is veel waard in een wereld waarin regelmatig vragen zijn over diezelfde vakbekwaamheid.

Ben jij net als ik die gedreven assessor die het vak naar een hoger niveau wil tillen?  Meld je dan aan voor het certificeringstraject van Bureau2go.

 

Vond je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp