Personeel in het onderwijs is een hot item

Young teacher with notepad standing by whiteboard in classroom

Nederland kampt met een groot leraren tekort, vele onderwijsassistenten werken al jarenlang boven hun functie en opleidingsniveau. Ze werken als leraar ondersteuner of staan zelfstandig voor de groep. Hans Brokx is naast coach bij Bureau2Go een gespecialiseerde adviseur voor het onderwijs in Nederland. In dit blog lees je hoe hij tegen de tekorten van leraren aankijkt.

Bekwaam maar ondergewaardeerd 

Er bestaat een grote groep onderwijsassistenten of leraar ondersteuners die boven hun gediplomeerde bekwaamheid aan het werk zijn in het onderwijs. Onterecht, zegt Hans Brokx: ‘’Ten eerste als je het werk doet van leraar moet je ook betaald worden als leraar en als tweede is er vaak op geen enkele wijze een bepaalde borging gedaan naar de kwaliteit van die persoon’’.

Erkenning 

Volgens Hans Brokx is het van belang om iets voor deze groep mensen te kunnen betekenen. Vaak is het onredelijk om deze mensen die al jaren in het onderwijs werken nog terug naar school te sturen. Maar verdienen ze het wel om erkend te worden. De ervaring in het onderwijs om aan de slag te gaan als leraar is er, maar niet de juiste diplomering om dit werk uit te voeren. Met de coaching van Hans Brokx via Bureau2Go worden deze mensen begeleid tijdens eigen werktijden en voorbereid om via een EVC een vakbekwaamheids- bewijs.

Inzet 

Volgens Hans Brokx helpt het als de gecoachte ontwikkelingsgericht is. Leergierig en nieuwsgierig zijn helpt bij de voortgang van het traject. Tijdens het traject komt namelijk veel neer op zelfdiscipline. Ben je bereid boeken en artikelen te lezen en echt na te denken over de lessen die je geeft.


Programma 

In het traject komen alle componenten van het vak aanbod. Op basis van de leerkrachtcompetenties wordt de intake gedaan. Hier wordt duidelijk waar naartoe gewerkt gaat worden. Hans heeft met zijn 20 jaar ervaring in het verzorgen en schrijven van opleidingen in het onderwijs goed inzicht in sterke praktijkgerichte boeken. Al kan hij voor de afwisseling er af en toe een wetenschappelijk boek tussen duwen. Tijdens het traject werkt de gecoachte aan het opbouwen van een eigen portfolio.

Praktijk 

Het is voor de gecoachte van belang dat er goed wordt gereflecteerd op de gegeven feedback. De coach komt meerdere malen observeren in de klas. Dit geeft de gecoachte de gelegenheid om feedback te ontvangen. Gebruikelijk is dat hierna zelf een reflectieverslag wordt geschreven. De adviezen die uit dit verslag komen en vaak dus al door de gecoachte zelf zijn bedacht worden besproken en omgezet tot acties. Hier heb ik een mooi voorbeeld van vertelt Hans: ‘’iemand die ik coachte had een groep kinderen met een kleine spanningsboog. Volgens het rooster moest ze rekenles geven van een uur. Ze heeft vervolgens geprobeerd dat uur zo leuk mogelijk te vullen maar had er niet bij nagedacht dat hoe meer verschillend soort werk voor de kinderen, hoe meer onrust dit juist veroorzaakt. Tijdens het reflecteren haalde ze zelf de kritiekpunten al naar voren. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt voor de komende les’’.

Flexibel 

Omdat fysieke aanwezigheid in verband met corona geen doorgang kan vinden is een creatieve oplossing bedacht. Meerdere momentopnames worden door de gecoachte gemaakt met de videocamera in de les. Bijvoorbeeld van de instructie, verwerkingsgedeelte en het zelfstandig werkmoment. Op basis van die opnamen wordt feedback gegeven. Dit is een tijdelijke oplossing die ervoor zorgt dat het traject ongestoord kan doorgaan en op het geplande moment kan worden afgerond.

Deelname 

Een van de voorwaarden om aan een traject deel te nemen is dat de directie of het management achter het traject staat. Naast de coach heeft de gecoachte ook een interne begeleider in de school. Dat kan een collega zijn die van tijd tot tijd even komt kijken hoe het gaat en daar een kort verslagje van maakt. Deze interne collega wordt ook betrokken bij de tussen beoordelingsmomenten, zodat de coach en de interne collega ook van gedachten kunnen wisselen, om erachter te komen hoe de student functioneert buiten de klas in het team.

Ervaring 

Doelgerichte opdrachten die er echt toe doen is wat het verschil maakt in het traject van Bureau2Go. De persoonlijke aanpak en het inspelen op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen die in de praktijk plaatsvinden komen meteen ter sprake. Hierdoor wordt het gewenste resultaat sneller en effectiever behaald.

Vond je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp