Coaching op de werkplek leidt tot hbo-niveau

funny happy excited young pretty woman sitting at table in black shirt working on laptop in co-working office, wearing glasses

Om op hbo-niveau benoemd te kunnen worden had marjolein een vakbekwaamheidsbewijs als hbo-communicatie adviseur nodig. Coaching heeft haar geholpen om dit niveau te behalen. In dit blog vertelt zij haar ervaring. 

Marjolein Teeuw is nu communicatieadviseur op hbo-niveau binnen de communicatieafdeling van een gemeente. Tot voor kort was ze medewerker communicatie op mbo-niveau. Nagenoeg hetzelfde werk maar met veel minder verantwoordelijkheden. De organisatie ging veranderen en verlangde van Marjolein dat ze meer verantwoordelijkheid op zich zou nemen. Om na te gaan of ze dat aan kon heeft ze een test gedaan. ‘’Na het doen van een competentietest bleek dat ik nog niet helemaal over de juiste competenties beschikte, terwijl ik al wel meerdere jaren werkervaring heb’’, vertelt Marjolein. ‘’Omdat ik wel de werkervaring had maar niet het papiertje werd mij voorgesteld om een EVC-traject te volgen. Het EVC-gesprek was heel leuk. Het samenstellen van een portfolio van alles wat ik heb gedaan en waar ik mee bezig ben, zowel privé als werk gerelateerd was erg leerzaam’’. Uit het EVC-gesprek bleek dat Marjolein zich toch nog op een aantal punten nog verder moest ontwikkelen om als adviseur benoemd te kunnen worden.

Alternatieve route 

Als blijkt dat je niet over alle competenties beschikt dan kun je eigenlijk alleen nog maar een opleiding volgen. In het geval van Marjolein zou dat betekenen dat ze de hbo-opleiding communicatie zou moeten gaan volgen. Uit het EVC-traject bleek dat voor Marjolein dit niet de juiste weg zou zijn. Zij zou meer baat hebben bij leren op de werkvloer met hulp van een coach. ‘’De basis er is, in feite doe ik al het werk van een adviseur. Waar ik mij nog in kon ontwikkelen was werken vanuit een helicopterview. Mijn valkuil was dat ik altijd direct aan de slag ging en daarbij mijn emoties nog te veel liet meespelen. Door met meer distantie te leren werken zou ik ook op bestuurlijk niveau kunnen acteren. Dat was precies wat er van mij verwacht werd in mijn nieuwe functie.’’

Project als leertraject 

Op advies van de assessor van het EVC-traject is Marjolein in aanraking gekomen met Erik Kaemingk van Bureau2Go. Erik heeft met haar en de organisatie afspraken gemaakt over de lengte en inhoud van het coachingstraject. Daardoor werd het leertraject exact afgestemd op haar leerbehoefte. ‘’Bij de start van de coaching gaf Erik aan dat ik een project moest ontwikkelen waarin ik gecoacht zou worden. In dat project moest ik alles kunnen leren wat ik nog miste. Voor mij zelf was ook van belang dat ik niet alleen zelf maar ook de organisatie gebruik kan maken van het resultaat. Het opzetten en ontwikkelen van zo’n project binnen onze organisatie was al een leerervaring op zich waarbij Erik mij goed gecoacht heeft’’.

Persoonlijke groei

Marjolein vertelt dat ze daarmee de organisatie heeft kunnen overtuigen van de nut en noodzaak van het project. ‘’Wat opviel in het traject is dat mijn werkwijze verbeterd kon worden. Ik had een eigen werkwijze en deze is tijdens de coaching bijgeslepen. De coaching is begeleiding van mijzelf en ondersteunt mij als ik er niet uitkom. Je moet alles zelf doen en krijgt tips en tricks. De coach leerde mij dat er altijd meer invalshoeken zijn hoe je een probleem kan benaderen. Ik moest dan echt op een andere manier gaan denken waardoor er op meer dingen op zijn plek vielen in plaats van meteen te handelen zoals ik gewend was te doen. Juist door hetzelfde probleem vanuit verschillende perspectieven te leren zien en dat te delen met mijn collega’s en opdrachtgevers groeide mijn helicopterview en werd ik volwaardig gesprekspartner voor bestuurders’’.

‘’De kans die ik met coaching heb gehad is wel dat ik mij wel verder heb kunnen ontplooien. Ik heb er meer uitgehaald dan vooraf verwacht. Ik begon met hakken in het zand en maakte langzaam de omslag naar ‘’joh het is nog leuk ook’’. Mijn advies is mocht je de kans krijgen om gecoacht te worden zou ik dat zeker aanpakken want hoe dan ook je leert er zo enorm veel van. Ik was zelf best sceptisch in het begin maar het heeft mij heel veel gebracht. Na de coaching dacht ik: ‘’wat de uitslag van het EVC ook gaat zijn ik ben sowieso al een winnaar’’.

Beter dan verwacht 

Na afronding van het project contenteerden Erik en Marjolein dat ze zich voldoende ontwikkeld had. Nu kon ze de stap naar een afrondend EVC maken. ‘’Na het EVC-gesprek merkte de assessor op dat ik door de coaching mij verder ontwikkeld had dan feitelijk nodig was geweest. Hij gaf aan dat ik meer zelfverzekerd ben geworden en gebruik maak van de helicopterview. Dat ik weet waar ik mee bezig ben en weet hoe projecten met elkaar samenhangen, en hoe je daarbij de juiste ondersteuning kan geven en benoemd mag worden als communicatieadviseur. Dat vond ik wel heel top om te horen’’.

Vond je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp